Susipažinkite su pagrindinėmis darželio taisyklėmis:

Vaikus į darželį galima atvesti ne anksčiau kaip 7.30 val., o pasiimti – ne vėliau kaip 18.30 val.
Apie vaiko neatvykimą į darželį dėl ligos ar kitų priežasčių prašome pranešti telefonu +37067834310.
Tėvai privalo informuoti pedagogus apie vaiko specifinius sveikatos sutrikimus  (alergiją maistui ir kitkam, buvusias operacijas, traumas, epilepsiją ir kt.).
Negalima į darželį atvesti užkrečiama liga sergančių ar temperatūros turinčių vaikų.
Tėvų pareiga nustatyti vaikų elgesio ribas, laikantis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų. Primygtinai prašome domėtis vaikų elgesiu darželyje, o esant reikalui, jį koreguoti. 
Tėvai privalo kontroliuoti, ką vaikai nešasi į darželį. Griežtai draudžiama neštis daiktus, pavojingus vaiko ir kitų vaikų sveikatai.
Vaikus prašome rengti patogiais drabužėliais. Turėti avalynę, skirtą avėti viduje, ir atsarginių drabužių spintelėje.
Vaikus iš darželio pasiimti gali tik tėvai. Jeigu vaiką pasiima kiti asmenys (broliai, seserys, seneliai, auklės ir pan.), tėvai privalo parašyti sutikimą arba informuoti apie tai telefonu.
Pasiimdami vaikus, tėvai turi apie tai pranešti auklėtojai. Nekviesti vaiko pro langus, pro darželio tvorą, iš automobilio. 
Laiku atsiskaityti (iki einamojo mėnesio 20 dienos) už vaiko išlaikymą darželyje.
Parašyite mums!

TURITE KLAUSIMŲ? PARAŠYKITE MUMS!

info@ademilis.lt

Mūsų draugai

MŪSŲ DRAUGAI